Frans de Weger

Advocaat | Partner

Mr. Frans de Weger behaalde in 2004 zijn diploma Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn afstudeerrichting was Arbeidsrecht en Sport. Na zijn studie was hij werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) als juridisch medewerker. Na korte tijd als gelicentieerd spelersmakelaar ervaring te hebben opgedaan, trad hij in 2010 in dienst bij de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO). Bij de FBO heeft hij zich verder kunnen specialiseren in het nationale en internationale voetbalrecht en adviseerde hij regelmatig over juridische kwesties, waaronder spelerscontracten, nationale en internationale transfers, opleidingsvergoedingen en solidariteitsbijdrages. In de loop der jaren heeft hij vele Nederlandse professionele voetbalclubs succesvol bijgestaan in nationale en internationale geschillen. Inmiddels heeft De Weger veel ervaring opgedaan in procedures bij de arbitragecommissie van de KNVB, de tuchtcolleges van zowel de KNVB als FIFA (Players’ Status Committee en Dispute Resolution Chamber) en de Court of Arbitration for Sport (CAS). Zijn veelgeprezen werk heeft ertoe geleid dat hij in 2015 op voordracht van de European Club Association (ECA) werd aangesteld als CAS-arbiter. Door deze benoeming werd hij de jongste Nederlandse CAS-arbiter ooit en tevens de op één na jongste CAS-arbiter wereldwijd.

Vandaag de dag is hij betrokken bij vele internationale sportgeschillen, waarbij dit voor het merendeel van de zaken internationale voetbalgeschillen betreffen, zoals geschillen met betrekking tot internationale transfers, doorverkoopclausules, training compensation en solidarity mechanism. Vanwege zijn specifieke kennis van de FIFA-jurisprudentie, is hij als arbiter in het bijzonder veel betrokken bij de hoger beroepsprocedures van FIFA-beslissingen die bij CAS worden aangevochten.

De Weger is tevens auteur van twee edities van The Jurisprudence of the FIFA Dispute Resolution Chamber (2008 en 2016). Deze boeken geven een gedetailleerd overzicht van alle rechtspraak die gepubliceerd is tussen 2001 en 2016. De boeken bevatten een analyse van alle gepubliceerde zaken van de DRC. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de samenstelling van de DRC, de verhouding tot nationaal recht, de jurisdictie van de DRC, de daaruit voortvloeiende middelen van tenuitvoerlegging en de beroepsprocedure bij het CAS. In combinatie met deze publicaties heeft hij tevens een online database opgezet voor alle gepubliceerde zaken van de DRC, www.drcdatabase.nl. Diverse grote betaald voetbal clubs, arbiters en advocaten zijn lid van deze online database. Daarnaast geeft De Weger diverse lezingen en is hij geregeld gastdocent bij diverse universiteiten.

Contactgegevens:

Email: fdw@bmdw.nl
Tel: +31624554566