BMDW Advocaten beschikt over uitgebreide ervaring in het adviseren en het vertegenwoordigen van zeer uiteenlopende cliënten uit de sportwereld. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan:

 • Spelers
 • Clubs
 • Zaakwaarnemers
 • Coaches
 • Organisatoren van competities
 • Organisatoren van toernooien
 • Sportbonden

Expertisegebieden

Bij gebrek aan een absolute definitie van sportrecht, bieden wij hierbij een overzicht van de gebieden waarop wij diensten verlenen.

Nationale en internationale geschillenbeslechting in de sport

Door de ervaring die BMDW Advocaten heeft op het gebied van geschillenbeslechting zijn wij in staat om onze cliënten op hoogwaardig niveau bij te staan. De kennis is optimaal aanwezig, in het bijzonder ten aanzien van de reglementen van FIFA, UEFA en de KNVB. In het bijzonder kunnen partijen worden bijgestaan bij geschillen omtrent openstaande vorderingen (denk aan commissiefees, transfersommen, salarissen), opleidingsvergoedingen, solidariteitsbijdragen, transfers en doorverkoopclausules. Wij bieden niet alleen bijstand op het gebied van sport, maar ook op het gebied van mediation en in nationale civiele procedures in verschillende landen.

Arbeidswetgeving in de sport

De arbeidswetgeving in de sport kent een zeer onderscheidend karakter. Het vereist een goede kennis van de complexe regelgeving op zowel nationaal als internationaal gebied. Daarom hanteren wij een nauwgezette benadering in het begrijpen van, toepassen van en adviseren over sportrecht. Dit passen wij toe op onder andere de volgende gebieden:

 • Het sluiten van arbeidsovereenkomsten
 • Vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures met betrekking tot geschillen omtrent arbeidsovereenkomsten (denk aan transitievergoedingen, achterstallig salaris, etc.)
 • Juridisch advies op het gebied van third-party ownership en UEFA Financial Fair Play

Algemeen contractrecht

Wij bieden juridische dienstverlening aan bij de opstartfase, de onderhandelingen, het opstellen en de herziening van contracten. Denk hierbij aan:

 • Contractonderhandelingen voor individuele sporters, clubs en clubs onderling
 • Transfer- en zaakwaarnemersovereenkomsten

Intellectueel eigendomsrecht

Bij BMDW Advocaten beschikken wij over alle benodigde juridische capaciteiten om onze cliënten bijstand te verlenen op het gebied van intellectuele eigendom. Wij bieden onder andere de volgende diensten aan:

 • Het raadplegen en structureren van imagorechten van professionele sporters, zoals bijvoorbeeld in arbeidsovereenkomsten, maar ook in sponsorovereenkomsten
 • Bescherming van imagorechten voor clubs
 • Intellectuele eigendomsrechten voor de houders van sportrechten, in het bijzonder voor sportbonden, clubs en sporters.

Privacy

Een groot deel van de regelgeving op het gebied van privacy is tegenwoordig vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast gelden voor specifieke branches aanvullende privacywetgeving.

BMDW Advocaten biedt met betrekking tot privacy verschillende juridische diensten aan, waaronder:

 • Implementatiepakketten op verschillende niveaus
 • In kaart brengen van specifieke risico’s voor uw onderneming
 • Advisering over de voorwaarden en vereisten voor gegevensverwerking
 • Opstellen, sluiten en controleren van alle documenten met betrekking tot de AVG, zoals verwerkersovereenkomsten en privacy statements