Expertisegebieden

Onderstaand een overzicht van de rechtsgebieden waarin wij zijn gespecialiseerd.

 

 

 

Nationale en internationale geschillenbeslechting

Het kantoor is gespecialiseerd in internationale geschilbeslechting binnen de sport, met een bijzondere focus op voetbal. Daarnaast worden wij geregeld ingeschakeld in andere sporten, zoals wielrennen, boksen, turnen en hockey. Binnen de voetbalsport treden wij geregeld op in (inter)nationale procedures, waaronder arbeidsrechtelijke geschillen en staan wij partijen terzijde bij onder meer het innen van achterstallige betalingen (denk aan commissiefees, transfersommen, salarissen), in het bijzonder FIFA-procedures. Door de ervaring die BMDW Advocaten heeft op het gebied van geschilbeslechting en kennis van de structuren binnen de sportorganisaties, zijn wij in staat om onze cliënten op hoogwaardig niveau bij te staan. Wij staan partijen bij in geschillen omtrent transfers, opleidingsvergoedingen, solidariteitsbijdragen en doorverkoopclausules. Wij bieden niet alleen bijstand in arbitrageprocedures, maar ook op het gebied van mediation en in nationale civiele procedures.

Arbeidswetgeving in de sport

De arbeidswetgeving in de voetbalsport kent een zeer onderscheidend karakter. Het vereist een goede kennis van de complexe regelgeving op zowel nationaal als internationaal gebied. BMDW Advocaten hanteert een nauwgezette benadering in het begrijpen van, toepassen van en adviseren over voetbalrecht. Dit passen wij toe op onder andere de volgende gebieden:

 • Het sluiten van arbeidsovereenkomsten
 • Vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures met betrekking tot geschillen omtrent arbeidsovereenkomsten (denk aan transitievergoedingen, achterstallig salaris, etc.)
 • Juridisch advies op het gebied van third-party ownership en UEFA Financial Fair Play

Juridische transferbegeleiding

BMDW Advocaten is gespecialiseerd in het verlenen van juridische bijstand bij (internationale) transfers waaronder contractonderhandelingen, het opstellen van transfer- en vertegenwoordigingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en beëindigingsovereenkomsten.

Algemeen contractrecht

Wij bieden juridische dienstverlening aan bij de opstartfase, de onderhandelingen, het opstellen en de herziening van contracten. Denk hierbij aan:

 • Contractonderhandelingen voor individuele sporters, clubs en clubs onderling
 • Transfer- en zaakwaarnemersovereenkomsten
 • Image rights contracten
 • Algemene voorwaarden
 • Distributieovereenkomsten

Intellectueel eigendomsrecht

Bij BMDW Advocaten beschikken wij over alle benodigde juridische capaciteiten om onze cliënten bijstand te verlenen op het gebied van intellectuele eigendom, waaronder:

 • Het raadplegen en structureren van imagorechten van professionele sporters, zoals bijvoorbeeld in arbeidsovereenkomsten, maar ook in sponsorovereenkomsten
 • Bescherming van imagorechten voor clubs
 • Intellectuele eigendomsrechten voor de houders van sportrechten, in het bijzonder voor sportbonden, clubs en sporters

Privacy

BMDW Advocaten biedt met betrekking tot privacy verschillende juridische diensten aan, waaronder:

 • Implementatiepakketten op verschillende niveaus
 • In kaart brengen van specifieke risico’s voor uw onderneming
 • Advisering over de voorwaarden en vereisten voor gegevensverwerking

Opstellen, sluiten en controleren van alle documenten met betrekking tot de AVG, zoals verwerkersovereenkomsten en privacy statements