FIFA’s 12bis procedure: snel en ook voor beëindigingsovereenkomsten

Het is al weer bijna 3,5 jaar geleden dat FIFA de zogeheten ‘12bis procedure’ introduceerde. Sinds 1 april 2015 hebben spelers en clubs de mogelijkheid om deze versnelde procedure ingeval van een internationaal geschil op te starten. De procedure kan worden opgestart bij de FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) en de FIFA Players’ Status Committee (PSC). Inmiddels zijn al meer dan 250 vonnissen gepubliceerd.

Voor het door FIFA in behandeling nemen van een 12bis procedure moet er sprake zijn van een openstaande betaling van meer dan 30 dagen. Vereist is wel dat de niet-betalende partij schriftelijk is aangemaand met een deadline van 10 dagen. Indien hieraan is voldaan, en de zaak een internationaal element heeft, kan de benadeelde partij deze versnelde procedure opstarten. Binnen enkele maanden volgt dan vonnis. Gebleken is dat 70% van de procedures binnen een tijdbestek van 2 maanden is afgerond. 80% van de zaken binnen een periode van 2,5 maand. De 12bis procedure is een enorme verbetering gebleken ten opzichte van FIFA’s bodemprocedures die gemiddeld een jaar, zo niet langer, in beslag nemen.

Ook uit een van de onlangs door BMDW Advocaten aangespannen 12bis procedures voor de FIFA DRC waarin BMDW namens een benadeelde partij optrad, is wederom gebleken dat daadwerkelijk sprake is van een snelle procedure. Vanaf indiening van de claim tot en met verkrijging van het gemotiveerde vonnis zat in dit geval 2 maanden. Interessant aan deze zaak is ook dat de openstaande betalingen werden gevorderd naar aanleiding van het niet nakomen van een beëindigingsovereenkomst tussen een speler en een club. Voor zover daar nog twijfel over was, wordt met dit recente FIFA vonnis bevestigd dat de 12bis procedure dus ook kan worden ingezet bij achterstallige betaling op basis van beëindigingsovereenkomsten.