Fortuna wint ook tweede procedure voor Arbitragecommissie

Na in haar vonnis van 5 april jl. ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen Fortuna Sittard en Sunday Oliseh te hebben uitgesproken wegens een verstoorde arbeidsrelatie, waardoor Oliseh definitief niet kon terugkeren in zijn functie, heeft de Arbitragecommissie van de KNVB de club ook in een tweede procedure tegen de coach in het gelijk gesteld.

In de procedure voerde Oliseh aan dat hij recht had op een ‘promotiebonus’ van €100.000,- vanwege het feit dat Fortuna het afgelopen seizoen gepromoveerd is naar de Eredivisie en de bonus onvoorwaardelijk in zijn contract was opgenomen.

Fortuna voerde aan dat in het arbitrale vonnis van 5 april reeds was vastgesteld dat Oliseh geen recht had op deze bonus, mede vanwege het eerder vastgestelde verwijtbare handelen van zijn kant in het ontstaan van de verstoorde arbeidsrelatie. De Arbitragecommissie onderschreef dit standpunt volledig, heeft de nieuwe vordering van Oliseh afgewezen en hem veroordeeld in betaling van de proceskosten.

In beide procedures werd Fortuna bijgestaan door BMDW Partner Frans de Weger.

Beide vonnissen zijn terug te vinden via de site van de KNVB:
https://www.knvb.nl/nieuws/college-van-arbiters/arbitragezaken/15251/arbitrale-vonnissen

Hieronder de link naar het persbericht en berichtgeving in de media:
https://www.fortunasittard.nl/nieuws/fortuna-sittard-wint-ook-tweede-procedure-van-sunday-oliseh https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/fortuna-wint-zaak-tegen-oliseh~a25be0594/