Frans de Weger

Advocaat | Partner

Frans de Weger heeft veel ervaring met en is veelal betrokken bij procedures in het nationale en internationale betaalde voetbal, waaronder de KNVB, FIFA en het hoogste internationale arbitragehof in de sport CAS (Court of Arbitration for Sport).

Sinds 2015 is Frans op voordracht van de European Club Association (ECA) aangesteld als CAS-arbiter. Door deze benoeming werd hij de jongste Nederlandse CAS-arbiter ooit en tevens de op één na jongste CAS-arbiter wereldwijd. De internationale geschillen waar Frans bij betrokken is betreffen voor het merendeel internationale voetbalgeschillen, zoals geschillen tussen spelers, clubs en agenten, onder meer met betrekking tot internationale transfers, achterstallige betalingen, doorverkoopclausules, opleidingsvergoedingen en solidariteitsbijdragen.

Frans wordt geregeld benoemd door partijen als co-arbiter, en als Sole Arbitrator of President door het CAS.

Frans is tevens auteur van twee edities van The Jurisprudence of the FIFA Dispute Resolution Chamber (2008 en 2016). Deze boeken geven een gedetailleerd overzicht van alle rechtspraak die gepubliceerd is tussen 2001 en 2016. De boeken bevatten een analyse van alle gepubliceerde zaken van de DRC. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de samenstelling van de DRC, de verhouding tot nationaal recht, de jurisdictie van de DRC, de daaruit voortvloeiende middelen van tenuitvoerlegging en de beroepsprocedure bij het CAS.

Achtergrond

Na zijn studie was Frans werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) als juridisch medewerker, als gelicentieerd spelersmakelaar en zeven jaar bij de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO). Bij de FBO heeft hij zich verder kunnen specialiseren in het nationale en internationale voetbalrecht en adviseerde hij regelmatig over juridische kwesties, waaronder spelerscontracten, nationale en internationale transfers, opleidingsvergoedingen en solidariteitsbijdrages. In de loop der jaren heeft hij vele Nederlandse professionele voetbalclubs succesvol bijgestaan in nationale en internationale geschillen. Inmiddels heeft Frans veel ervaring in procedures bij de arbitragecommissie van de KNVB, de tuchtcolleges van zowel de KNVB als FIFA (PSC en DRC) en het CAS.

Door zijn specialistische kennis met betrekking tot geschillenbeslechting in de sport en de juridische aspecten bij voetbaltransfers wordt Frans, naast zijn rol als arbiter bij het CAS, geregeld ingeschakeld als advocaat door betaald voetbalorganisaties, spelers, agenten en overkoepelende organisaties binnen de voetbalsport. Tevens geeft Frans diverse lezingen en is hij geregeld gastdocent bij diverse universiteiten, zoals de UvA en de Erasmus Universiteit.

Expertises

  • (Inter)nationale geschilbeslechting
  • Arbitrage
  • Algemeen contractenrecht

Talen

  • Nederlands, Engels

Nevenactiviteiten

  • Arbiter Court of Arbitration for Sport
  • Peer reviewer International Sports Law Journal (ISLJ)

Publicaties

Contactgegevens