Frans de Weger

Advocaat | Partner

Frans de Weger, in 2023 voor de derde keer opgenomen in de lijst van ‘s werelds meest toonaangevende sportrechtadvocaten door het gezaghebbende magazine Who’s Who Legal, werkt al bijna twintig jaar in de juridische sportwereld. Hij heeft veel ervaring met procedures in de sport, in het bijzonder het nationale en internationale betaalde voetbal, waaronder bij de KNVB, UEFA, FIFA en het hoogste internationale arbitragehof in de sport CAS (Court of Arbitration for Sport). Zowel bij de arbitrage- als tuchtcommissies. In totaal heeft hij in meer dan 100 procedures opgetreden.

In 2015 is Frans op voordracht van de European Club Association (ECA) aangesteld als CAS-arbiter. Door deze benoeming werd hij de jongste Nederlandse CAS-arbiter ooit en tevens de op één na jongste CAS-arbiter wereldwijd. De internationale geschillen waar Frans bij betrokken is, betreffen voor het merendeel arbeidsrechtelijk gerelateerde hoger beroepsprocedures in het internationale betaald voetbal, onder meer met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de ontbinding van contracten, transfers, achterstallige betalingen, doorverkoopclausules, opleidingsvergoedingen, solidariteitsbijdragen en opgelegde sportieve sancties (waaronder transferverboden).

In 2021 is Frans voor 4 jaar benoemd als voorzitter van de FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC), de geschilbeslechtende instantie die oordeelt over de internationale arbeidsrechtelijke en transfergerelateerde geschillen tussen spelers en clubs en in 2023 is Frans wederom voor een periode van vier jaar herbenoemd als arbiter bij het CAS.

Frans is tevens auteur van diverse boeken, waaronder ‘The Jurisprudence of the FIFA Dispute Resolution Chamber’. Dit boek geeft een zeer gedetailleerd overzicht van alle sportrechtrechtspraak die gepubliceerd is vanaf jaargang 2001. Dit boek bevat een analyse van alle gepubliceerde zaken van de FIFA DRC. Speciale aandacht wordt hierin besteed aan de samenstelling van deze geschilbeslechtende instantie, de verhouding tot het nationaal recht, ontvankelijkheid, jurisdictie en de mogelijkheden tot tenuitvoerlegging van deze vonnissen en de relevante juridische aspecten van de hoger beroepsprocedure bij het CAS en de daarmee verband houdende rechtspraak.

Achtergrond

Na zijn studie was Frans enige maanden als stagiair werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), heeft hij als gelicentieerd spelersmakelaar gewerkt, en was hij bijna 8 jaar verbonden aan de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO). Bij de FBO heeft hij zich verder kunnen specialiseren in het nationale en internationale voetbalrecht en adviseerde hij regelmatig over diverse juridische kwesties, waaronder spelerscontracten, vertegenwoordigingscontracten, nationale en internationale transfers en opleidingsvergoedingen. In de loop der jaren heeft Frans vele Nederlandse professionele voetbalclubs succesvol bijgestaan in nationale en internationale procedures en veel kennis en ervaring kunnen opdoen.

Door zijn specialistische kennis en ruimschootse ervaring met betrekking tot geschilbeslechting in de sport, en de juridische aspecten en valkuilen bij voetbaltransfers, alsmede dat Frans zich meer dan graag vastbijt in de dossiers, wordt Frans geregeld ingeschakeld als advocaat door betaald voetbalorganisaties, spelers, agenten en overkoepelende belangenorganisaties binnen de nationale en internationale voetbalsport. Tevens geeft Frans geregeld lezingen, zoals bij de Academie voor de Rechtspraktijk,  is hij vaste gastdocent bij diverse universiteiten, waaronder de Universiteit van Amsterdam, en in de Leergang Management Betaald Voetbal van de KNVB.

Expertises

 • (Inter)nationale geschilbeslechting
 • Arbitrage
 • Algemeen contractenrecht

Talen

 • Nederlands, Engels

Nevenactiviteiten

 • Arbiter Court of Arbitration for Sport
 • Voorzitter FIFA Dispute Resolution Chamber
 • Voorzitter Vereniging voor Sport en Recht (VSR)
 • Redactielid & medeoprichter wetenschappelijk vakblad Voetbal en Sportjuridische Zaken (VSZ)
 • Peer reviewer International Sports Law Journal (ISLJ)
 • Voormalig plaatsvervangend lid College van Afgevaardigden Orde van Advocaten
 • Lid Kascommissie Orde van Advocaten Noord-Holland

Publicaties

Contactgegevens

Achtergrond

Na zijn studie was Frans enige maanden als stagiair werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), heeft hij als gelicentieerd spelersmakelaar gewerkt, en was hij bijna 8 jaar verbonden aan de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO). Bij de FBO heeft hij zich verder kunnen specialiseren in het nationale en internationale voetbalrecht en adviseerde hij regelmatig over diverse juridische kwesties, waaronder spelerscontracten, vertegenwoordigingscontracten, nationale en internationale transfers en opleidingsvergoedingen. In de loop der jaren heeft Frans vele Nederlandse professionele voetbalclubs succesvol bijgestaan in nationale en internationale procedures en veel kennis en ervaring kunnen opdoen.

Door zijn specialistische kennis en ruimschootse ervaring met betrekking tot geschilbeslechting in de sport, en de juridische aspecten en valkuilen bij voetbaltransfers, alsmede dat Frans zich meer dan graag vastbijt in de dossiers, wordt Frans geregeld ingeschakeld als advocaat door betaald voetbalorganisaties, spelers, agenten en overkoepelende belangenorganisaties binnen de nationale en internationale voetbalsport. Tevens geeft Frans geregeld lezingen, zoals bij de Academie voor de Rechtspraktijk,  is hij vaste gastdocent bij diverse universiteiten, waaronder de Universiteit van Amsterdam, en in de Leergang Management Betaald Voetbal van de KNVB.

Expertises

 • (Inter)nationale geschilbeslechting
 • Arbitrage
 • Algemeen contractenrecht

Talen

 • Nederlands, Engels

Nevenactiviteiten

 • Arbiter Court of Arbitration for Sport
 • Voorzitter FIFA Dispute Resolution Chamber
 • Voorzitter Vereniging voor Sport en Recht (VSR)
 • Redactielid & medeoprichter wetenschappelijk vakblad Voetbal en Sportjuridische Zaken (VSZ)
 • Peer reviewer International Sports Law Journal (ISLJ)
 • Voormalig plaatsvervangend lid College van Afgevaardigden Orde van Advocaten
 • Lid Kascommissie Orde van Advocaten Noord-Holland

Publicaties

Contactgegevens