Frans de Weger

Advocaat | Partner

Frans de Weger, ook in 2021 opgenomen in de lijst van ‘s werelds meest toonaangevende sportrechtadvocaten door het gezaghebbende magazine Who’s Who Legal, werkt al ruim vijftien jaar in de juridische sportwereld. Hij heeft veel ervaring met procedures in het nationale en internationale betaalde voetbal, waaronder bij de KNVB, FIFA, UEFA en het hoogste internationale arbitragehof in de sport CAS (Court of Arbitration for Sport). Zowel bij de arbitrage- als tuchtcommissies. In totaal heeft hij in meer dan 100 procedures opgetreden.

In 2015 is Frans op voordracht van de European Club Association (ECA) aangesteld als CAS-arbiter. Door deze benoeming werd hij de jongste Nederlandse CAS-arbiter ooit en tevens de op één na jongste CAS-arbiter wereldwijd. De internationale geschillen waar Frans bij betrokken is, betreffen voor het merendeel arbeidsrechtelijk gerelateerde hoger beroepsprocedures in het internationale betaald voetbal, onder meer met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de ontbinding van sportcontracten, transfers, achterstallige betalingen, doorverkoopclausules, opleidingsvergoedingen, solidariteitsbijdragen en de rechtsgeldigheid van opgelegde sportieve sancties (waaronder transferverboden).

Frans wordt geregeld benoemd door partijen als co-arbiter in CAS procedures; en de laatste jaren wordt hij ook op regelmatige basis aangesteld als Sole Arbitrator of President.

Frans is tevens auteur van diverse boeken, waaronder ‘The Jurisprudence of the FIFA Dispute Resolution Chamber’ (laatste editie 2016). Dit boek geeft een zeer gedetailleerd overzicht van alle sportrechtrechtspraak die gepubliceerd is vanaf jaargang 2001. Dit boek bevat een analyse van alle gepubliceerde zaken van de FIFA DRC. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de samenstelling van deze geschilbeslechtende instantie, de verhouding tot het nationaal recht, ontvankelijkheid, de jurisdictie, en de mogelijkheden tot tenuitvoerlegging van deze vonnissen alsmede de relevante juridische aspecten van de hoger beroepsprocedure bij het CAS en de daarmee verband houdende rechtspraak.

Achtergrond

Na zijn studie was Frans enige maanden als stagiair werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), heeft hij als gelicentieerd spelersmakelaar gewerkt, en was hij bijna 8 jaar verbonden aan de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO). Bij de FBO heeft hij zich verder kunnen specialiseren in het nationale en internationale voetbalrecht en adviseerde hij regelmatig over diverse juridische kwesties, waaronder spelerscontracten, vertegenwoordigingscontracten, nationale en internationale transfers en opleidingsvergoedingen. In de loop der jaren heeft Frans vele Nederlandse professionele voetbalclubs succesvol bijgestaan in nationale en internationale procedures.

Door zijn specialistische kennis en ruimschootse ervaring met betrekking tot geschilbeslechting in de sport, en de juridische aspecten en valkuilen bij voetbaltransfers, alsmede dat Frans zich meer dan graag vastbijt in de dossiers, wordt Frans geregeld ingeschakeld als advocaat door betaald voetbalorganisaties, spelers, agenten en overkoepelende belangenorganisaties binnen de nationale en internationale voetbalsport. Tevens geeft Frans geregeld lezingen binnen zijn vakgebied en is hij vaste gastdocent bij diverse universiteiten, waaronder de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Expertises

  • (Inter)nationale geschilbeslechting
  • Arbitrage
  • Algemeen contractenrecht

Talen

  • Nederlands, Engels

Nevenactiviteiten

  • Arbiter Court of Arbitration for Sport
  • Peer reviewer International Sports Law Journal (ISLJ)

Publicaties

Contactgegevens