De procedure voor het internationale sportarbitragehof CAS

Advocaat en CAS arbiter Frans de Weger, partner bij BMDW Advocaten, heeft eerder een bijdrage geleverd aan de meest recente editie van het Tijdschrift voor Sport en Recht. In het artikel, met als titel genaamd “De procedure voor het internationale sportarbitragehof CAS”, staat de procedure voor het internationale sportarbitragehof Court of Arbitration for Sport (CAS) centraal. De rol die het CAS vandaag de dag voor de internationale sportgemeenschap vervult is van zeer groot belang en het CAS wordt met recht gezien als een onafhankelijk arbitragetribunaal met sportspecifieke kennis en wereldwijde erkenning. De historie, ontwikkeling en de belangrijkste procedurele aspecten in het kader van CAS-arbitrage, in het bijzonder hoe een arbitrageprocedure bij het CAS in grote lijnen verloopt, worden uitvoerig besproken in dit artikel.

Klik hier voor het artikel.