Arne Al

Juridisch Medewerker

Mr. Arne Al heeft zijn master Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam behaald. Naast zijn bachelor rechten heeft hij gelijktijdig de studie Sportmanagement met goed gevolg afgerond. Tijdens deze studies heeft hij bij verschillende sportorganisaties stage gelopen. Gedurende zijn master Privaatrecht heeft hij tevens een jaar lang bij een betaald voetbalorganisatie in de Eredivisie stage gelopen op de Juridische Afdeling. Arne heeft deze betaald voetbalorganisatie, alsmede advocatenkantoren en diverse organisaties binnen en buiten de sportwereld, juridisch begeleid om te voldoen aan de eisen van de AVG.

Na een stage bij BMDW Advocaten is hij sinds maart 2019 in dienst als Juridisch Medewerker. Arne specialiseert zich in (inter)nationale geschilbeslechting binnen de sport (in het bijzonder voetbal) en in het Privacyrecht in het algemeen.

Arne is lid van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG) en de Vereniging voor Sport en Recht.

Contactgegevens:

Email: aa@bmdw.nl 
Tel: +31652698962