De procedure voor het internationale sportarbitragehof CAS

Advocaat en CAS arbiter Frans de Weger, partner bij BMDW Advocaten, heeft eerder een bijdrage geleverd aan de meest recente editie van het Tijdschrift voor Sport en Recht. In het artikel, met als titel genaamd “De procedure voor het internationale sportarbitragehof CAS”, staat de procedure voor het internationale sportarbitragehof Court of Arbitration for Sport (CAS) centraal. De rol die het CAS vandaag de dag voor de internationale sportgemeenschap vervult is van zeer groot belang en het CAS…


0 Comments1 Minutes

Lees verder

FIFA intermediary and transfer regulations reform

Last Wednesday the FIFA Stakeholders Committee accepted a number of proposals aimed at transforming the transfer market and establishing tighter regulatory control of football agents and the loan system. The proposals include the reintroduction of an agent licensing system, a continuous education scheme (so as to ensure agents are up to speed on all pertinent industry / legal developments related to their business activities), a FIFA-monitored dispute resolution system, and a clearing house,…


0 Comments3 Minutes

Lees verder

Veranderingen in de FIFA Disciplinary Code

Na bijna 15 jaar zonder grote veranderingen in de FIFA Disciplinary Code, is vandaag op 15 juli 2019 de nieuwe Disciplinary Code van kracht geworden. Meerdere opmerkelijke veranderingen zijn doorgevoerd ten aanzien van verschillende onderwerpen. Racisme FIFA heeft vier updates geïntroduceerd ten aan aanzien van het zerotolerance principe met betrekking tot racisme en elke andere vorm van discriminatie in artikel 13, te weten: De reikwijdte, definitie en inhoud van FIFA’s anti racisme en anti…


0 Comments7 Minutes

Lees verder

mr. Frans de Weger herbenoemd als CAS arbiter

BMDW Advocaten is verheugd te vermelden dat onze partner en advocaat mr. Frans de Weger is herbenoemd als CAS arbiter door het ICAS voor een nieuwe periode van 4 jaar (2019 - 2022). Frans de Weger is door het ICAS zowel op de 'algemene lijst' alsook de zogeheten 'voetballijst' geplaatst.


0 Comments1 Minute

Lees verder

Sportbonden worden gewaarschuwd door de Autoriteit Persoonsgegevens

Sinds de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG), van kracht is, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens opvallend veel klachten ontvangen van leden van sportbonden. Steeds vaker slaat de balans in de sportbranche door naar de commerciële kant, waarbij haaks wordt gehandeld met de geest van de privacywetgeving. Afgelopen week heeft de Autoriteit Persoonsgegevens haar zorgen geuit over de wijze waarop sportbonden handelen in persoonsgegevens van leden. Na…


0 Comments4 Minutes

Lees verder

Verslag Seminar BMDW Advocaten

Afgelopen vrijdag 30 november organiseerde BMDW Advocaten in Haarlem een seminar, met als onderwerp: “Ingrijpende wijziging van FIFA’s transfersysteem”. De relevantie van dit onderwerp bleek uit de vele inschrijvingen, grotendeels uit het betaald voetbal. Zo bestond het deelnemersveld uit (vertegenwoordigers van) sportorganisaties, clubs, intermediairs, advocatenkantoren en overige geïnteresseerden uit zowel Nederland als België. Presentaties Mr. Frans de Weger gaf in de eerste presentatie een…


0 Comments2 Minutes

Lees verder

FIFA RSTP: CONSEQUENCES OF A ‘HARD’ BREXIT

By Frans de Weger & Thibault Dochy BMDW Advocaten Introduction Whilst the impact of Brexit on the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) 2018 Edition is not an issue at the top of the priority list of the UK and EU negotiators and policy makers, it is one which could have a significant impact on the world of football. It is still not clear as to what will be the final deal between the UK and the EU; however, as it edges closer towards 29 March 2019, the date for…


0 Comments13 Minutes

Lees verder

Seminar Ingrijpende hervorming transfersysteem FIFA

Zoals bekend is FIFA bezig met een grondige hervorming van het internationale transferreglement. Het eerste pakket daarvan is ingegaan per 1 juni dit jaar. Tijdens de tweede fase zullen de meer substantiële wijzigingen in het reglement worden doorgevoerd. Inmiddels tekenen de contouren van deze wijzigingen zich af. Vanuit de internationale voetbalwereld wordt met grote interesse uitgekeken naar de wijzigingen, waarvan verwacht wordt dat het de meest ingrijpende zullen zijn sinds 2001.…


0 Comments2 Minutes

Lees verder

FIFA’s 12bis procedure: snel en ook voor beëindigingsovereenkomsten

Het is al weer bijna 3,5 jaar geleden dat FIFA de zogeheten ‘12bis procedure’ introduceerde. Sinds 1 april 2015 hebben spelers en clubs de mogelijkheid om deze versnelde procedure ingeval van een internationaal geschil op te starten. De procedure kan worden opgestart bij de FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) en de FIFA Players’ Status Committee (PSC). Inmiddels zijn al meer dan 250 vonnissen gepubliceerd. Voor het door FIFA in behandeling nemen van een 12bis procedure moet er sprake zijn van…


0 Comments2 Minutes

Lees verder

Fortuna wint ook tweede procedure voor Arbitragecommissie

Na in haar vonnis van 5 april jl. ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen Fortuna Sittard en Sunday Oliseh te hebben uitgesproken wegens een verstoorde arbeidsrelatie, waardoor Oliseh definitief niet kon terugkeren in zijn functie, heeft de Arbitragecommissie van de KNVB de club ook in een tweede procedure tegen de coach in het gelijk gesteld. In de procedure voerde Oliseh aan dat hij recht had op een ‘promotiebonus’ van €100.000,- vanwege het feit dat Fortuna het afgelopen seizoen…


0 Comments2 Minutes

Lees verder

Benoeming Frans de Weger in Ad Hoc Divisie FIFA Wereldkampioenschap Rusland 2018

Advocaat en CAS arbiter Frans de Weger, verbonden aan BMDW Advocaten, is door het CAS geselecteerd om in de Ad Hoc Divisie voor het FIFA wereldkampioenschap 2018 zitting te nemen. Het WK zal plaatsvinden in Rusland vanaf 14 juni tot en met 15 juli.


0 Comments1 Minute

Lees verder

Verslag en foto’s UvA Arbeid en Sportcongres 2018

Op woensdag 23 mei jl. vond aan de Universiteit van Amsterdam – in samenwerking met het Hugo Sinzheimer Instituut – het Arbeid en Sportcongres 2018 plaats. Velen bekende juristen en advocaten waren hier op afgekomen en vertegenwoordigers uit de internationale sportwereld van onder meer FIFA, ECA, KNVB, FBO en FIFPro namen hieraan deel. BMDW Advocaten was betrokken bij de inhoudelijke vormgeving van het congres, met als thema ‘De rechtspositie van de sporter’. Roberto Branco Martins (Docent…


0 Comments8 Minutes

Lees verder